Thông báo xamclip.com chuyển sang tên miền: xamclip.cc

Vào nhóm telegram để hóng và update nếu website bị chặn https://t.me/xamclip

Newest